Φορητός Πυροσ/ρας Γενικής Χρήσης

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (FIREPLUS ECO)